ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ACS Web Site – ACS Connect

1. Σύνδεση στο www.acscourier.net με τα στοιχεία του Διαχειριστή – Υπεύθυνου του οποίου το e-mail έχει δηλωθεί ως master e-mail στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την ACS. Αν δεν έχετε κάνει ‘'Δημιουργία λογαριασμού'' στο www.acscourier.net ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Επιλέξτε από την αρχική σελίδα (Home Page) ‘'Δημιουργία Λογαριασμού'' στο γκρι κουτί.

Στη συνέχεια στην οθόνη που θα εμφανιστεί συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία και τον αριθμό επαλήθευσης.                   

Σε περίπτωση που ο αριθμός επαλήθευσης δεν είναι εμφανής τότε μπορεί να αλλάξει επιλέγοντας ανανέωση ή πιέζοντας το πλήκτρο F5 στο πληκτρολόγιο. Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώνετε το σωστό e-mail το οποίο θα είναι και το όνομα χρήστη για την πρόσβαση στο Site. Με την επιλογή ‘'Δημιουργία λογαριασμού'' θα σας αποσταλεί αυτόματα e-mail προς τον λογαριασμό ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που εισάγατε και ενημερώνοντάς σας για το password του λογαριασμού σας στο site. Με την παραπάνω ενέργεια έχει ολοκληρωθεί η "βασική εγγραφή" στο site.

2.   Μεταβείτε στο «My ACS», «Οι Ρυθμίσεις του Προφίλ μου» στο πεδίο «Διαχείριση Χρηστών».

3.   Για την ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ACS Connect ή ΑCS Web Site απαιτείται:

a.     Ως διαχειριστής – υπεύθυνος (administrator) της εταιρείας σας επιλέξτε  από την συγκεντρωτική εικόνα το κουμπί   +προσθήκη  ή επιλέξτε έναν από τους ήδη δηλωμένους από την εταιρείας σας χρήστες για να διαχειριστείτε τις προσβάσεις του.

b.   Στη νέα οθόνη συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο και το e-mail του χρήστη που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε τις προσβάσεις που θέλετε να δώσετε στο νέο χρήστη τόσο στο WebSite όσο και στο ACS Connect και να επιλέξει ΥΠΟΒΟΛΗ.

c.    O νέος χρήστης αποκτά αυτόματα τις προσβάσεις που του αποδώσατε μόλις συνδεθεί στο www.acscourier.net . Για να κάνει χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών που του έχετε δώσει πρόσβαση θα πρέπει προηγουμένως να κάνει εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) στην ιστοσελίδα της ACS.

4.       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

a.       Με την επιλογή ή προσθήκη του νέου χρήστη θα χρειαστεί να ορίσετε τα επίπεδα προσβάσεων που επιθυμείτε να έχει. Διαχειριστείτε τις προσβάσεις ACS Connect επιλέγοντας τον/τους κωδικούς που επιθυμείτε να διαχειρίζεται ο χρήστης του ACS Connect.

b.      Διαχειριστείτε τις προσβάσεις ACS Web Site επιλέγοντας τον/τους κωδικούς που επιθυμείτε να διαχειρίζεται ο χρήστης.

c.       Επιλέξτε ΥΠΟΒΟΛΗ.

5.     ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ CONNECT ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ E-MAIL

Στην περίπτωση που επιθυμείται να δώσετε πρόσβαση σε κάποιον χρήστη του ACS Connect στις ηλεκτρονικές εφαρμογές της ACS, θα χρειαστεί αν δεν έχει δηλωθεί το e-mailτου να ενημερώσετε την καρτέλα του. Συγκεκριμένα, στη συγκεντρωτική καρτέλα του πελάτη (είναι η πρώτη οθόνη που βλέπετε στην εφαρμογή διαχείρισης προσβάσεων) εμφανίζεται στο πεδίο του e-mail η λέξη ‘NULL'.  Για να ενημερώσετε τα στοιχεία του χρήστη με το e-mail του ώστε να μπορεί να έχει προσβάσεις και ενημερώσεις από το web site της ACS θα χρειαστεί:

a.       Επιλέξετε στη γραμμή του χρήστη που επιθυμείτε να ενημερώσετε με το e-mail την εικόνα edit/διαχείριση.

b.      Στη νέα σελίδα συμπληρώστε το e-mail ή ότι άλλα στοιχεία επιθυμείτε να ενημερώσετε ή ακόμα τροποποιήστε τις προσβάσεις του χρήστη και επιλέξτε ΥΠΟΒΟΛΗ.

6.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ CONNECT ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ E-MAIL

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο η εγγραφή – σύνδεση του χρήστη με το e-mail που έχει δηλωθεί στην εφαρμογή ACS Connect στο νέο site της ACS.

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε το e-mail που έχει δηλωθεί στο ACS Connect μπορείτε μόνο αν ο χρήστης δεν έχει κάνει ήδη δημιουργία λογαριασμού (η κίνηση αυτή μπορεί να γίνει από το ACS Connect και από το Site). Σε περίπτωση που έχει γίνει δημιουργία χρήστη στο site θα πρέπει να διαγράψετε τον χρήστη και να δημιουργήσετε εκ νέου άλλο με το νέο e-mail που θέλετε να δηλώσετε.

7.       ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Για να διαγράψετε ένα χρήστη που έχετε προσθέσει είτε από την εφαρμογή ACS Connect είτε μέσα από το ACS Web Site, επιλέξτε την εικόνα. Ο χρήστης διαγράφεται αυτόματα από το ACS Connect όπως και του αφαιρούνται όλα τα δικαιώματα στο site.

Αν ο χρήστης έχει e-mail με το domain της εταιρείας σας και δεν επιθυμείτε να το χρησιμοποιεί στο site της εταιρείας μετά τη διαγραφή των προσβάσεων – ρόλων του, θα πρέπει  να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο  cs@acscourier.gr.