Τα Εργαλεία Μου

Αναζήτηση Πλησιέστερου Καταστήματος

  1. Η εφαρμογή αναζήτησης καταστήματος δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να βρει το πλησιέστερο κατάστημα στην διεύθυνση που τον ενδιαφέρει.
  2. Η πρόσβαση γίνεται είτε από την κεντρική σελίδα του site είτε από το μενού: Γρήγορη Πρόσβαση -> Εγγεγραμμένοι (ή μη Εγγεγραμμένοι) χρήστες -> Αναζήτηση Καταστημάτων
  3. Για να δείτε τον πίνακα καταστημάτων της ACS απλά επιλέγεται την Χώρα ή και τον Νομό που σας ενδιαφέρει όπου εμφανίζονται τα αντίστοιχα καταστήματα.
  4.  Πιο εξειδικευμένη αναζήτηση πλησιέστερου καταστήματος γίνεται με την    χρήση ΤΚ ή και Διεύθυνσης και περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται τα πλησιέστερα 10 καταστήματα σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το σημείο που επιλέξατε. Εάν δεν υπάρχουν καταστήματα μέσα στα 10 χιλιόμετρα τότε εμφανίζονται τα τρία πλησιέστερα καταστήματα ανεξάρτητου απόστασης.Τα καταστήματα σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται ταξινομημένα βάσει απόστασης με το πλησιέστερο κατάστημα να εμφανίζεται πρώτο. Η απόσταση του καταστήματος υπολογίζεται από το κέντρο του ΤΚ της περιοχής ή διεύθυνσης, (Π.χ. αναζήτηση του ΤΚ  30100 επιστρέφοντα τα πλησιέστερα τρία καταστήματα . Εάν επίσης αναζητήσουμε τα πλησιέστερα καταστήματα μία διεύθυνσης π.χ. Σινά 2 Θεσσαλονίκη: εμφανίζονται οι πιθανότερες διευθύνσεις που αναζητούμε επάνω από τον χάρτη. Με την χρήση ΤΚ ή διεύθυνσης ορίζουμε ένα «σημείο εκκίνησης» από το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε την διαδρομή προς το κατάστημα που μας ενδιαφέρει
  5. Πώς θα πάτε στο κατάστημα. Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανιστεί στον χάρτη η διαδρομή προς οποιοδήποτε κατάστημα επιλέξετε με την χρήση του εικονιδίου "Διαδρομή" αφού ορίσουμε ένα σημείο εκκίνησης όπως περιγράφεται παραπάνω. Επάνω από το εικονίδιο Διαδρομή εμφανίζεται η απόσταση σε ευθεία γραμμή του σημείου εκκίνησης προς το αντίστοιχο κατάστημα.
  6. Εστίαση σε ένα κατάστημα. Για να δείτε στον χάρτη το κατάστημα μπορείτε να κάνετε χρήση του εικονιδίου "Εστίαση" όπου θα εμφανιστεί στον χάρτη.