Οικονομικές εφαρμογές

 1. Το ισοζύγιό μου

Σε αυτή την εφαρμογή ο πελάτης επί πιστώσει έχει την δυνατότητα άμεσα να δει το τρέχων υπόλοιπο του κάθε κωδικού που έχει στην ACS με φίλτρο την «ημερομηνία μέχρι». Πρακτικά η εφαρμογή εμφανίζει το υπόλοιπο της καρτέλας του κάθε κωδικού μέχρι αυτή την ημερομηνία.

 1. Καρτέλα Λογαριασμού

Σε αυτή την εφαρμογή εμφανίζεται η λογιστική καρτέλα που κρατάει η ACS για κάθε κωδικό που έχει ο πελάτης. Τα φίλτρα λειτουργίας της εφαρμογής είναι η ημερομηνία από - έως και ο κωδικός πελάτης.

Η καρτέλα πελάτη μπορεί να εμφανιστεί είτε από το μενού MyAcs -> Ο Λογαριασμός μου -> Καρτέλα Λογαριασμού είτε από το Ισοζύγιο με την επιλογή «Εικόνα» σε κάθε γραμμή του ισοζυγίου.

 • Εμφανίζεται η καρτέλα σε πίνακα με τις εξής πληροφορίες.
 • Ημερομηνία
 • Είδος παραστατικού
 • αριθμός παραστατικού
 • Χρέωση
 • Πίστωση
 • Υπόλοιπο
 1. Προηγούμενα και τελικά σύνολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ημερομηνίες που επιλέγηκαν.
 2. Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της καρτέλας ο χρήστης μπορεί ο χρήστης να μεταφερθεί στην εικόνα τιμολογίου. Πρόσβαση στην εικόνα του τιμολογίου επίσης υπάρχει από το μενού MyACS -> ο Λογαριασμός μου -> Ανάλυση Τιμολογίου

Στην εικόνα τιμολογίου υπάρχει πλήρης ανάλυση των εγγραφών του κάθε τιμολογίου (ή πιστωτικού) με τα εξής πεδία

 • Αριθμός Αποστολής
 • Ημερομηνία Παραλαβής
 • Προέλευση
 • Προορισμός
 • Πλήθος τεμαχίων
 • Βάρος
 • Πρόσθετες υπηρεσίες
 • Αξία πρόσθετων υπηρεσίων
 • Αξία Βασικής υπηρεσίας
 • Αποστολέας
 • Παραλήπτης
 • Παραλαβών
 • Ημερομηνία Παράδοσης


Υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης του πίνακα του τιμολογίου με τα εξής πεδία

 • Ημερομηνία παράδοσης
 • Ημερομηνία παραλαβής
 • Κέντρο Κόστους
 • Προέλευση
 • Προορισμός
 • Αποστολέας


Το τιμολόγιο επίσης υπάρχει δυνατότητα να ανακτηθεί και στις εξής μορφές

 1. Σε μορφή EXEL που είναι χρήσιμο για περεταίρω ανάλυση
 2. Σε προτότυπη μορφή PDF που έχει την δυνατότητα εκτύπωσης
 3. Σε αρχείο ZIP που περιέχει την προτότυπη μορφή PDF αλλά και τα A & B.TXT που χρησιμοποιούνται προς αρχειοθέτηση και χρήση από τους πελάτες με συμφωνία λήψης τιμολογίου σε ηλεκτρονική μορφή και αντικαθιστούν την τυπωμένη μοροφή του τιμολογίου.