Σκοπός

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα βήματα και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την ορθή τοποθέτηση μιας onlineσύντομης κλήσης στην ιστοσελίδα (www.acscourier.net).

Βασική προϋπόθεση:

Για την πραγματοποίηση μιας σύντομης κλήσης courierείναι απαραίτητη η σύνδεση στην ιστοσελίδα (login). Συνεπώς, ο χρήστης θα πρέπει να είναι πελάτης της ACSκαι να είναι ήδη εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα της (ύπαρξη username& password). Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είναι εγγεγραμμένος θα πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία της εγγραφής.

Ακολουθία βημάτων:

Η κατηγορία «Κλήση Courier» βρίσκεται στο μενού (…) από όπου και επιλέγεται για την έναρξη της διαδικασίας. Για τη μετάβαση στην επόμενη οθόνη (ίδιο σε όλα τα βήματα) βασική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων και η επιλογή του button«Επόμενο». Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ένα υποχρεωτικό πεδίο, η μετάβαση δεν είναι εφικτή και εμφανίζεται ένα κόκκινο πλαίσιο στο πεδίο που χρειάζεται συμπλήρωση. Σε όλη τη διαδικασία καταχώρησης της κλήσης παρέχεται η δυνατότητα μετάβασης σε προηγούμενο βήμα σε περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση.