Υπεύθυνη Δήλωση Χρέωσης Μετρητοίς

Η Υπεύθυνη Δήλωση Χρέωσης συμπληρώνεται στην περίπτωση που η αποστολή θα χρεωθεί στον παραλήπτη

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

που αφορά αποστολή µε χρέωση παραλήπτη, δηλώνω ότι: (α) σε περίπτωση που ο παραλήπτης αρνηθεί τη χρέωση της αποστολής, θα επιβαρυνθώ µε το αντίστοιχο ποσό, προκειμένου να παραδοθεί η αποστολή. (β) αν αποφασίσω την επιστροφή της αποστολής, θα χρεωθώ µε το προαναφερόμενο ποσό και επιπλέον το ποσό των μεταφορικών για την επιστροφή.

This field is mandatory.
This field is mandatory.