Σύνθετη Αναζήτηση Επιστροφής Δικαιολογητικών

Αποτελεί εξειδικευμένη αναφορά για τις περιπτώσει που ο πελάτης στέλνει αποστολές με ειδική επιστροφή δικαιολογητικών. Σε αυτή την περίπτωση κάθε αποστολή συνδέεται με την αποστολή επιστροφής και εμφανίζονται τα αποτελέσματα σε μία γραμμή και για τις δύο διαδρομές. Έτσι ο πελάτης μπορεί να ελέγξει την πορεία των αποστολών του ταυτόχρονα με τις επιστροφές δικαιολογητικών που αναμένει.
Και στις δυο περιπτώσεις σύνθετων αναζητήσεων ο χρήστης έχει δυνατότητα εξαγωγής των αναφορών σε excel για περεταίρων ανάλυση των δεδομένων του.