1. Καρτέλα Λογαριασμού

Σε αυτή την εφαρμογή εμφανίζεται η λογιστική καρτέλα που κρατάει η ACS για κάθε κωδικό που έχει ο πελάτης. Τα φίλτρα λειτουργίας της εφαρμογής είναι η ημερομηνία από - έως και ο κωδικός πελάτης.

Η καρτέλα πελάτη μπορεί να εμφανιστεί είτε από το μενού MyAcs -> Ο Λογαριασμός μου -> Καρτέλα Λογαριασμού είτε από το Ισοζύγιο με την επιλογή «Εικόνα» σε κάθε γραμμή του ισοζυγίου.

  • Εμφανίζεται η καρτέλα σε πίνακα με τις εξής πληροφορίες.
  • Ημερομηνία
  • Είδος παραστατικού
  • αριθμός παραστατικού
  • Χρέωση
  • Πίστωση
  • Υπόλοιπο
  1. Προηγούμενα και τελικά σύνολα εμφανίζονται ανάλογα με τις ημερομηνίες που επιλέγηκαν.
  2. Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της καρτέλας ο χρήστης μπορεί ο χρήστης να μεταφερθεί στην εικόνα τιμολογίου. Πρόσβαση στην εικόνα του τιμολογίου επίσης υπάρχει από το μενού MyACS -> ο Λογαριασμός μου -> Ανάλυση Τιμολογίου