Αναφορές Αποστολών 

Αναζήτηση αποστολής

Στην εφαρμογή αυτή πρέπει να γνωρίζεται τον αριθμό αποστολής που αναζητείτε ή το Απών Σημείωμα που έχετε. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται ή από την πρώτη σελίδα του SITEή από το μενού: Γρήγορη Πρόσβαση -> Αναζήτηση αποστολών

1)    Μπορείτε να κάνετε συνδυασμένη αναζήτηση μέχρι και 20 αποστολών ή Απών σημειώματα χωρίζοντας τα νούμερα με κενό ή κώμα.

 

Εμφανίζεται ο παρακάτω πίνακας όπου σε κάθε γραμμή έχει την εικόνα της κάθε αποστολής.

  • Κατάσταση αποστολής
  • Πόλη παραλαβής
  • Πόλη Παράδοσης
  • Παρατηρήσεις όπου εμφανίζεται περιληπτικά η κατάσταση της αποστολής
  • Αναλυτική πληροφορία διαδρομής της αποστολής

Μπορούμε να δούμε αναλυτικά την διαδρομή της αποστολής επιλέγοντας το (+) που βρίσκεται αριστερά από το εικονίδιο της «Κατάστασης» και εμφανίζεται πίνακας

με τα "σημεία ελέγχου" της διαδρομής της αποστολής από την παραλαβή της μέχρι και την παράδοση. Εδώ επίσης εμφανίζονται και η κατανομές τις αποστολής σε courierπριν την παράδοση και τυχών αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης με τον αριθμό του Απών Σημειώματος που επικολλάται συνήθως κοντά στο κουδούνι της διεύθυνσης παράδοσης.

Ο πίνακας των σημείων ελέγχου περιέχει τις εξής πληροφορίες

1)    Ημερομηνία και Ώρα που έγινε ο έλεγχος

2)    Σημειώσεις Οδηγίες όπου παρέχεται η πληροφορία του ελέγχου ή της ενέργειας

3)    Το σημείο ελέγχου (συνήθως είναι κατάστημα ή άλλη εγκατάσταση της ACSαπό όπου πέρασε η αποστολή

4)    Παρατηρήσεις όπου εμφανίζονται χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα του είδους του ελέγχου που γίνεται