Οι Ρυθμίσεις Του Προφιλ Μου

Στοιχεία Χρήστη

Μετά την βασική εγγραφή ή και την σύνδεση των κωδικών σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας από το μενού My ACS -> Στοιχεία Χρήστη.
Ανάλογα με τον είδος του πελάτη που έχει συνδεθεί (απλός επισκέπτης, επί πιστώσει πελάτης ή πελάτης ACS Member) επιτρέπονται να γίνουν οι εξής ενέργειες:

Παράγραφος Μη συνδεδεμένος χρήστης

Πελάτης ACS Member

Πελάτης με πίστωση
Στοιχεία πελάτη Εμφάνιση/Μεταβολή Εμφάνιση/Μεταβολή Μόνο εμφάνιση
Στοιχεία Διεύθυνσης Εμφάνιση/Μεταβολή Εμφάνιση/Μεταβολή Μόνο εμφάνιση
Φορολογικά στοιχεία Εμφάνιση/Μεταβολή Μόνο εμφάνιση Μόνο εμφάνιση
Τηλέφωνα και e-mail Εμφάνιση/Μεταβολή Εμφάνιση/Μεταβολή Εμφάνιση/Μεταβολή
Επιπλέον επιλογές Εμφάνιση/Μεταβολή Εμφάνιση/Μεταβολή Εμφάνιση/Μεταβολή
Κωδικοί πελάτη ACS - Μόνο εμφάνιση Μόνο εμφάνιση
Αλλά στοιχεία Εμφάνιση/Μεταβολή Μόνο εμφάνιση Μόνο εμφάνιση

Οι παραπάνω πληροφορίες χρησιμοποιούνται από την ACS για ενημέρωση του πελάτη για την πορεία των αποστολών του αλλά και για άμεση και εύκολη πρόσβαση