Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Μεταφορά Αίματος και Πλάσματος

Η μεταφορά αίματος και δειγμάτων αίματος ή άλλων βιολογικών ουσιών γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συσκευασίες και ψυγεία εγκεκριμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.  Όλοι οι οδηγοί των πιστοποιημένων οχημάτων κατέχουν δίπλωμα κατά ADR για την κλάση 6.2 – μολυσματικές ουσίες. Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου (GPS) με ταυτόχρονη ένδειξη των διαφόρων θερμοκρασιών τόσο στην ηλεκτρονική οθόνη του οδηγού όσο και στο κέντρο ελέγχου μεταφοράς με ηχητικό σήμα ειδοποίησης σε περίπτωση μεταβολής πέραν των επιτρεπτών ορίων των θερμοκρασιών μεταφοράς.