Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Ασφάλιση Αποστολών Εσωτερικού

Η ACS  παρέχει δωρεάν ασφάλιση κάθε αποστολής που διεκπεραιώνεται εντός Ελλάδας μέσω του Δικτύου της εφόσον η αποστολή και το μεταφερόμενο αντικείμενο πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης μεταφοράς.

Συγκεκριμένα η ACS διαθέτει τα ακόλουθα ασφαλιστικά πακέτα
1. Αυτόματη Ασφάλιση Αποστολών (Basic)
Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της ACS και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα είδη προς μεταφορά, είναι αυτόματα ασφαλισμένη για απώλεια ή καταστροφή για Εντός Ελλάδας & προς Κύπρο προορισμούς μέχρι του ποσού των 70,00€ αν πρόκειται για έγγραφα και των 220,00€ αν πρόκειται για αντικείμενα.

2. Πρόσθετη Ασφάλιση Αποστολών (Full)
Η χρέωση των αποστολών (μόνο αντικείμενα) που ζητείται να ασφαλιστούν επιβαρύνεται με τα παρακάτω ασφάλιστρα:

3. Ασφάλιση Εμπορευματικών Αποστολών Εσωτερικού (Business)
Για πελάτες με μεγάλο αριθμό εμπορευματικών αποστολών (τουλάχιστον 100 αποστολές/μήνα) υπάρχει η δυνατότητα παροχής Business Ασφάλισης, με την υπογραφή ειδικής σχετικής σύμβασης που περιλαμβάνει χαμηλότερο ασφάλιστρο και όρια στην κάλυψη την οποία μπορείτε να κατεβάσετε επιλέγοντας εδώ. Οι όροι ασφάλισης Εμπορευματικών Αποστολών Εσωτερικού απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


Σημείωση: Όταν ζητηθεί Πρόσθετη Ασφάλιση (Full) ή Business, δεν ισχύει η Αυτόματη Ασφάλιση και εισπράττεται το επιπλέον ποσό του ασφαλίστρου.