Αναζήτηση Περιοχών
 
Αναζητείστε την περιοχή που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε αν υπάγεται στις κατηγορίες δυσπρόσιτων προορισμών της ACS.
 
Επιλέξτε το Νομό ή συμπληρώστε την Περιοχή ή τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής αναζητάτε, και ενημερωθείτε σε ποιά κατηγορία χρέωσης της ACS υπάγεται.
 
Για να δείτε μόνο τους δυσπρόσιτους προορισμούς επιλέξτε τα ειδικά φίλτρα.