Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Αίτηση για Εργασία

 

  • Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην κεντρική εταιρεία, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ενότητα Τρέχουσες Αγγελίες για να δείτε αν υπάρχουν κενές θέσεις και να αποστείλετε έπειτα το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση:

ACS AEE Τμήμα Προσωπικού
Ασκληπιού 25, ΤΚ 14568 Κρυονέρι Αττικής
Fax: 2108190261
E-mail: jobs@acscourier.gr

  • Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε κάποιο από τα καταστήματα του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της εταιρείας, παρακαλούμε να κάνετε κλικ [εδω], προκειμένου να μεταφερθείτε στην σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η ACS θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών ώστε να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της Εταιρείας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο dataprotection@acscourier.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://www.acscourier.net/el/privacy-acs-gdpr