Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Οικονομικά Στοιχεία, Πληροφορίες & Οικονομικές Καταστάσεις ACS

Τα Οικονομικά Στοιχεία, Πληροφορίες και οι Οικονομικές Καταστάσεις της ACS διαμορφώνονται σύμφωνα με τα ΔΛΠ (ΙAS). Επιλέξτε από τον ακόλουθο πίνακα στο έτος που επιθυμείτε το σύμβολο του PDF προκειμένου να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.

       
  ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ (πρώην Unitel)
  Έτος Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
  2020 -
  2019 -
  2018 -
  2017 -
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
       

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1-1-2015 - 31-10-2015 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 

       
  ACS Διεθνείς Μεταφορές και Διευκολύνσεις ΑΕΕ *
  Έτος Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Οικονομικές Καταστάσεις
       
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
       

*Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την εταιρεία «ACS Διεθνείς Μεταφορές και Διευκολύνσεις ΑΕΕ», η οποία απορροφήθηκε πλήρως από την «ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ», μέσω συγχώνευσης στις 31/12/2013.