Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Υπηρεσίες Tαχυμεταφοράς Εσωτερικού.

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εσωτερικού αφορούν σε ειδικής επείγουσας διαβίβασης, με παραλαβή και παράδοση εντός της Ελλάδας, ταχυδρομικά αντικείμενα παρακολουθούμενα από ΕΣΠΕΤΑ*.  Ως ειδική επείγουσα διαβίβαση εννοείται η διαβίβαση που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαχείρισης, χρόνου διαδρομής και επίδοσης και τα οποία προσφέρονται ως επιλογή στους χρήστες για την κάλυψη των αναγκών τους. Περιλαμβάνει την περισυλλογή, προετοιμασία μεταφορά και διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία φέρουν ΣΥΔΕΤΑ* με τα στοιχεία αποστολέα  και παραλήπτη, και παρακολουθούνται από ειδικό σύστημα παρακολούθησης της πορείας των αποστολών (ΕΣΠΕΤΑ) όπως αυτό  ορίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, και η οποία (υπηρεσία) εκτελείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους χρόνους λειτουργίας της ACS. Η υπηρεσία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα  με την εκάστοτε συμφωνία και καθ' υπόδειξη του πελάτη αποστολέα. 

Για να δείτε τις βασικές υπηρεσίες Εσωτερικού επιλέξτε εδώ.

* ακολουθούν οι επεξηγήσεις