Οι Ρυθμίσεις του Προφίλ Μου

Σύνδεση Κωδικού Πελάτη

Για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες και εφαρμογές που αντλούν στοιχεία των αποστολών σας από τον κεντρικό σύστημα της ACS θα πρέπει να γίνει σύνδεση των κωδικών που διατηρείται στην ACS  με το όνομα χρήστη. Η διαδικασία ενεργοποιείται μετά τη Δημιουργία Χρήστη στη νέα ιστοσελίδα της ACS από τον πελάτη ACS Member αυτόματα ενώ για τους πελάτες με κωδικό - πίστωση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. 

Για να συνδέσετε τους κωδικούς τότε επιλέξτε από το μενού MYACS -> ‘Σύνδεση κωδικού πελάτη'.

Ανάλογα με την κατηγορία πελάτη που ανήκετε σας έχουν εκχωρηθεί διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης. Συγκεκριμένα:

1. Απλός χρήστης του site της ACS

Σε αυτή την περίπτωση εισάγετε το username και το password που έχετε και περιηγηθείτε ως επισκέπτης.

2. Πελάτης ACS Member

Σε αυτή την περίπτωση εισάγετε τον κωδικό της κάρτας σας (13 ψηφία) και το password που σας έχει σταλεί με SMS κατά την εγγραφή σας ως ACS Member. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το password μπορείτε να το ανακτήσετε από  την περιοχή του site Ανάκτηση Κωδικών ή καλώντας το Τμήμα  Εξυπηρέτηση Πελατών της ACS στην περίπτωση που κατά την σύμπλήρωση των στοιχείων σας στην σύμβασή σας δεν συμπληρώσατε ούτε το e-mail σας ούτε το κινητό σας τηλέφωνο.

3. Πελάτης με κωδικό - πίστωση 

Αν είστε πελάτης με κωδικό - πίστωση και επιθυμείτε να έχετε online ενημέρωση των αποστολών σας, των τιμολογίων σας και πρόσβαση σε όλες τις νέες εφαρμογές που παρέχει το νέο site της ACS, επισκεφτείτε την σελίδα Σύνδεση Κωδικών πελάτη για να υποβάλλετε σχετικό αίτημα. Η διαδικασία σύνδεσης των κωδικών σας γίνεται αυτόματα. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη νεά εφαρμογή ACS Web Connect και σας ζητηθούν κωδικοί επισκεφτείτε την σελίδα Ανάκτηση Κωδικών για να σταλούν αυτόματα στο master e-mail που δηλώσατε στην σύμβασή σας με την ACS.