Υπεύθυνη Δήλωση Χρέωσης Μετρητοίς

Η Υπεύθυνη Δήλωση Χρέωσης συμπληρώνεται στην περίπτωση που η αποστολή θα χρεωθεί στον παραλήπτη

Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.

που αφορά αποστολή µε χρέωση παραλήπτη, δηλώνω ότι: (α) σε περίπτωση που ο παραλήπτης αρνηθεί τη χρέωση της αποστολής, θα επιβαρυνθώ µε το αντίστοιχο ποσό, προκειμένου να παραδοθεί η αποστολή. (β) αν αποφασίσω την επιστροφή της αποστολής, θα χρεωθώ µε το προαναφερόμενο ποσό και επιπλέον το ποσό των μεταφορικών για την επιστροφή.

Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.
Αυτός ο τομέας είναι υποχρεωτικός.