Η ACS Δίπλα Σας!

Κάντε κλικ εδώ 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κάντε κλικ εδώ 

Advanced Mass Post (AMP)   
(Υπηρεσία Ομαδικών Αποστολών Ομοειδούς μη προσωποποιημένου Περιεχομένου Απλού Ταχυδρομείου)

Η  ACS AΜP είναι μία νέα πρωτοποριακή ταχυδρομική υπηρεσία αναβαθμισμένου απλού ταχυδρομείου όπου ο πελάτης έχει την δυνατότητα ενημέρωσης για την ημερομηνία παραλαβής και παράδοσης των αποστολών του. Η υπηρεσία  είναι ανταγωνιστική  τόσο σε ποιότητα όσο και σε  χρεώσεις με  τις υφιστάμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες της αγοράς. Αφορά όλα τα αντικείμενα ομαδικών (ποσότητες μεγαλύτερες των 5.000 τεμ.) αποστολών ταχυδρομείου εσωτερικού με ομοειδές μη προσωποποιημένο περιεχόμενο (πχ: περιοδικά, κατάλογοι, διαφημιστικά, έως και μικρά δέματα,  κ.λ.π. αντικείμενα ). 

Πρόσθετες Υπηρεσίες Ταχυδρομείου (παρέχονται κατόπιν συνεννόησης)

  • Υπηρεσίες Προετοιμασίας Αποστολών 
  • Υπηρεσίες Συσκευασίας Αποστολών 
  • Υπηρεσίες Ενημέρωσης του Πελάτη για την Ημερομηνία Παράδοσης.