Ο Λογαριασμός Μου

 

Ανάλυση Τιμολογίου

Στην εικόνα τιμολογίου υπάρχει πλήρης ανάλυση των εγγραφών του κάθε τιμολογίου (ή πιστωτικού) με τα εξής πεδία

 • Αριθμός Αποστολής
 • Ημερομηνία Παραλαβής
 • Προέλευση
 • Προορισμός
 • Πλήθος τεμαχίων
 • Βάρος
 • Πρόσθετες υπηρεσίες
 • Αξία πρόσθετων υπηρεσίων
 • Αξία Βασικής υπηρεσίας
 • Αποστολέας
 • Παραλήπτης
 • Παραλαβών
 • Ημερομηνία Παράδοσης

Υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης του πίνακα του τιμολογίου με τα εξής πεδία

 • Ημερομηνία παράδοσης
 • Ημερομηνία παραλαβής
 • Κέντρο Κόστους
 • Προέλευση
 • Προορισμός
 • Αποστολέας

Τέλος, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ανακτήσει τα τιμολόγια του στις  εξής μορφές:

 1. Σε μορφή EXEL που είναι χρήσιμο για περεταίρω ανάλυση
 2. Σε προτότυπη μορφή PDF που έχει την δυνατότητα εκτύπωσης
 3. Σε αρχείο ZIP που περιέχει την προτότυπη μορφή PDF αλλά και τα A & B.TXT που χρησιμοποιούνται προς αρχειοθέτηση και χρήση από τους πελάτες με συμφωνία λήψης τιμολογίου σε ηλεκτρονική μορφή και αντικαθιστούν την τυπωμένη μοροφή του τιμολογίου.