Ο Λογαριασμός Μου

Καρτέλα Λογαριασμού

Σε αυτή την εφαρμογή εμφανίζεται η λογιστική καρτέλα που κρατάει η ACS για κάθε κωδικό που έχει ο πελάτης. Τα φίλτρα λειτουργίας της εφαρμογής είναι η ημερομηνία από - έως και ο κωδικός πελάτης.

Η καρτέλα πελάτη μπορεί να εμφανιστεί είτε από το μενού MyACS -> Ο Λογαριασμός μου -> Καρτέλα Λογαριασμού είτε από το Ισοζύγιο με την επιλογή «Εικόνα» σε κάθε γραμμή του ισοζυγίου.

H καρτέλα πελάτη εμφανίζεται σε πίνακα με τις εξής πληροφορίες:

  • Ημερομηνία
  • Είδος παραστατικού
  • αριθμός παραστατικού
  • Χρέωση
  • Πίστωση
  • Υπόλοιπο

Προηγούμενα και τελικά σύνολα εμφανίζονται σύμφωνα με τις ημερομηνίες που επιλέγθηκαν.

Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων της καρτέλας, ο χρήστης μπορεί  να μεταφερθεί στην εικόνα τιμολογίου. Πρόσβαση στην εικόνα του τιμολογίου επίσης υπάρχει από το μενού MyACS -> ο Λογαριασμός μου -> Ανάλυση Τιμολογίου